Contradiccions

Algunes contradiccions sobre els 7 principis de l’aprenentatge extrets de l’obra “The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice” en la que, a través dels estudis psicològics, cognitius, biològics…, experts de l’OCDE determinen principis transversals per orientar la creació de nous entorns d’aprenentatge.

Quanta autocomplaença els cal per entendre quant petita és la part de la vida que poden encapsar dins els marcs de la raó?

Que la paraula no té prou capacitat per significar l’ésser humà?

Que vertebrar el saber en diverses branques de coneixement tan sols ens condueix a la ignorància?

I que tot plegat resulta ben senzill quan entenem que no som capaços d’entendre-ho tot?

————————————————————-

1 “L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.”

No hi pot haver exclusions en el subjecte que ocupa la centralitat de l’aprendre. L’ésser humà, cadascú, és el centre, el principi i el final del seu aprenentatge.

Primer: ESTIMA’T!

2 “L’aprenentatge és de naturalesa social: cal fomentar l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat.”

La societat és als carrers, a les places, en els bars, a les cases, a les festes, en el ball, en la forma en què parlem, sentim, fem, ens expressem… flueix arreu. Aprenentatge i societat no es determinen l’essència l’una a l’altre sinó que són entitats indissociables. D’altra banda, l’ordre i l’organització sovint dificulten, automatitzen i ficcionen situacions i oportunitats d’aprenentatge.

Segon: FLUEIX I DEIXA FLUIR!

3 “Les emocions són part integral de l’aprenentatge: els docents estan en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions.”

L’emoció i la motivació s’esdevenen en tots els éssers. Els docents també són éssers. Per tant, els docents s’emocionen i es motiven. De forma inevitable i no pas forçada o intencionada.

Tercer: SENT I FES-TE SENTIR!

4 “L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.”

Cadascú aprèn d’allò que li succeeix. De les situacions que determinen les necessitats per viure i/o sobreviure. Per tant, no és que l’aprenentatge hagi de tenir en compte la diferència sinó que succeeix i es configura en aquesta.

Quart: APRENS VIVINT I VIUS APRENENT!

5 “L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.”

Quan t’agrada el teu obrar l’esforç esdevé una petita anècdota dins la totalitat de la teva praxi.

Cinquè: FES ALLÒ QUE T’AGRADA FER!

6 “L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge: expectatives clares i estratègies d’avaluació coherents.”

L’avaluació succeeix, per si mateixa, de forma natural i contínua. No mesurar bé les expectatives i/o fer-ho sense estratègies coherents és un magnífic aprenentatge.

Sisè: PARA’T I OBSERVA ENRERE!

7 “Aprendre és construir connexions horitzontals entre les àrees de coneixement i matèries; també amb la comunitat i amb el món en general.”

El coneixement és un de sol, no entén de marcs, límits o àrees. La seva fragmentació és una ficció que desemboca en ignorància. Per altra banda, quan no construeixes connexions cognitives, per exemple, en la contemplació del Ser, també això forma part del fet d’aprendre.

Aprendre és una deriva innegociable i eterna. A vegades ben dolça, altres vegades terriblement amarga.

Setè: ACCEPTA I ESTIMA LA VIDA!