Des de l’any 2010, l’Associació Cultural i Educativa Méliès promou el coneixement, a través de la praxi, dels elements tècnics i expressius del fet audiovisual i cinematogràfic en els àmbits de l’educació formal i no formal, com una eina clau pel desenvolupament de la competència comunicativa.

A través de la comprensió i l’ús del llenguatge audiovisual i cinematogràfic, la tasca de l’associació durant aquests anys ha estat desenvolupar en infants i joves una sensibilitat i un coneixement de si mateixos i alhora fomentar l’aprenentatge de les eines tècniques i expressives pròpies de la creació audiovisual, en vistes sempre a promoure una actitud crítica i una voluntad transformadora vers la realitat que ens envolta i la complexitat que l’hi és inherent.

Mitjançant les temàtiques, els conflictes, els diàlegs, les trames argumentals i un llarg etcètera, els infants i els joves reflexionen sobre tot allò que constitueix la pròpia identitat i llur cultura, així com, sobre les rutines socials i els conflictes globals que d’elles se’n deriven, articulant en aquests processos narratius la comprensió i l’expressió del propi ser.